Vương Tuấn Anh

Lượt xem: 595

Anh Vương Tuấn Anh hiện đang là Kiểm soát tài chính của FPT, thực hiện đánh giá rủi ro và soát xét tình hình tài chính, kinh doanh, đồng thời tư vấn, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn giải quyết các vấn đề khó khăn còn tồn đọng trong công tác kế toán, thuế, tài chính. Anh Tuấn Anh tốt nghiệp ngành Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và đang trong hành trình chinh phục Chứng chỉ ACCA danh giá. Trước đó, trong 03 năm làm việc tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, anh Tuấn Anh đã có kinh nghiệm tham gia các cuộc kiểm toán, báo cáo tài chính cho nhiều khách hàng lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 6.