Thông báo về việc học các môn tại FUNiX chuyển đổi tín chỉ tại ĐH FPT

Lượt xem: 3,822

Bắt đầu từ kì Fall 2016, theo quyết định số 863/QĐ-ĐHFPT do Đại học FPT ban hành về việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ các học phần của Đại học trực tuyến (FUNiX), sinh viên chuyên ngành Kỹ sư phần mềm thuộc khối đào tạo đại học thuộc Đại học FPT  sẽ có thêm những trải nghiệm mới – “đi học trên mây”.

Danh sách các tín chỉ chuyển đổi

Theo quyết định nói trên, sinh viên theo học và nhận tín chỉ các học phần sau đây của Đại học trực tuyến FUNiX được chuyển đổi tín chỉ tương ứng của Đại học FPT:

Số TT Học phần của FUNiX Học phần được chuyển đổi tín chỉ của FUG

Mã học phần

Tên học phần Mã học phần Tên học phần
1 CSI101x Introduction to Computer Science CSI101 Introduction to Computing
2 PRO192x Object-Oriented Programming (with Java) PRO192 Object-Oriented Programming (with Java)
3 DBI202x Introduction to Database DBI202 Database Systems
4 CSD201x Data Structures and Algorithms CSD201 Data Structures and Algorithms
5 PRO201x Front-end Web Development PRO201 Front-end Web Development
6 PRJ311x Destop Java Applications PRJ311 Destop Java Applications
7 PRJ321x Web-based Java Applications PRJ321 Web-based Java Applications
8 SWE102x Introduction to Software Engineering SWE102 Introduction to Software Engineering
9 SWR301x Software Requirements SWR301 Software Requirements

Xem thêm tại: https://www.funix.edu.vn/coc-hoc-tren-may/

Thủ tục đăng ký:

 • Sinh viên khối đào tạo thuộc ĐH FPT đăng ký học môn chuyển đổi từ FUNiX Tại đây
 • Sinh viên đăng ký và hoàn thiện thủ tục nhập học trong tháng, ĐH FUNiX cấp tài khoản học và mở học phần sinh viên đăng ký vào ngày mùng 1 đầu tháng tiếp theo.
 • Học phí: 2.500.000 VND/học phần.
 • Học phí chuyển khoản về tài khoản sau:
  Số TK: 00006969008
  · Tên Tài Khoản: Trường Đại học FPT – NH Thương mại cổ phần Tiên Phong – CN Hà Nội.
  · Nội dung chuyển khoản: học viên cần ghi rõ: Tên_MSSV ĐH FPT_Học phần đăng kí học
  Ví dụ: Nguyễn Văn A_HNC10001 _Học phí học phần PRO192x

Hình thức tổ chức đào tạo và thời gian học:

 • Thời gian học: Với mỗi học phần, sinh viên học và thi trong vòng 6 tuần kể từ ngày được cấp tài khoản học và mở môn học trên hệ thống học tập của mình.
 • Cách thức học và tiêu chí đánh giá kết quả học tập, sinh viên xem kỹ tại: https://www.funix.edu.vn/cach-hoc/

Mọi thông tin thêm, sinh viên vui lòng liên hệ với FUNiX:

Liên hệ phòng tư vấn tuyển sinh:

Liên hệ phòng đào tạo:

Đại học Trực tuyến FUNiX – funix.edu.vn