Mẫu bằng đại học tốt nghiệp từ FUNiX

Lượt xem: 421

Khi sinh viên hoàn thành 8 chứng chỉ của FUNiX là đủ điều kiện nhận bằng đại học, chứng nhận kỹ sư kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT hệ từ xa, được Bộ giáo dục công nhận.

Bang-dai-hoc-FUNiX
Bằng đại học sinh viên FUNiX sẽ được cấp khi tốt nghiệp theo mẫu phôi bằng như trên, chỉ khác “Hình thức đào tạo: Hệ từ xa”

Bằng đại học sinh viên FUNiX sẽ được cấp khi tốt nghiệp theo mẫu phôi bằng như trên, chỉ khác “Hình thức đào tạo: Hệ từ xa” theo đúng Thông tư số 19 về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học của Bộ giáo dục và đào tạo.